Skovmærket


Forside        Historie      Skovens indretning       Find skoven       Navnet og logoet       Billeder      Vedtægter        Medlemsskab       Kontakt

Antal unikke besøg

siden 28. april 2012

Redaktør

Verner Eg


Skovlauget "Skovmærket"


Bestyrelse


Ole Poulsen
Bestyrelsesformand

Hans Johansen
Næstformand

Kjeld Bønsøe
Kasserer

Søren Clemmensen
Bestyrelsesmedlem

Jens O. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Claus Feveile
Bestyrelsesmedlem


Søren Kirk Henriksen

Bestyrelsesmedlem


Arno Christensen

Suppleant


Nyborg Kommune ejer skoven, som er åben hver dag året rundt, og hvor alle har fri adgang.

Skoven drives af en demokratisk valgt bestyrelse, som sørger for plantning af nye træer og buske, og for beskæring og fældning.

Medlemmernes kontingent anvendes primært til indkøb af nye træer og buske.

Læs mere om medlemsskab via menuen.


Næste aktivitet

i skovenSkovmærke

Galium odoratum eller Bukkar

er en vintergrøn staude.


Den danner tætte bestande. Skuddene er oprette og firkantede med ru hår. Bladene sidder i 6-8 tallige kranse. De enkelte blade er lancetformede med en fintornet, ru rand. Over- og underside er græsgrønne. Løvet holder sig frisk langt ud på vinteren.

Blomstringen sker i maj og juni, hvor de endestillede halvskærme hæves op over bladdækket. De enkelte blomster er hvide og firetallige. Frugterne er todelte spaltefrugter, der spredes ved at hægte sig fast i pels eller tøj.


(Kilde: Wikipedia).

Grafik: Verner Eg.

Generalforsamling


Skovlauget "Skovmærket"


Du/I inviteres hermed til Generalforsamling

på Kaliffenlund den

23. februar 2018

kl. 19.00.


Dagsorden:


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer af skovlauget.

    Forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

    På valg er Ole, Kjeld, Jens, Arno (suppleant)

7. Eventuelt.


Pbv.

Ole Poulsen

Formand2018-02-06Spørgsmål til drøftelse på generalforsamlingen:

Vil vi fortsat have lokal indflydelse på, hvordan Skovmærket udvikler sig, eller skal det overlades til kommunen?


Skovmærket blev etableret i 1995, og siden har den været drevet af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en gruppe naturinteresserede mennesker, som har sat en ære i, at Skovmærket udviklede sig til en varieret skov, som blev et rekreativt område, hvor alle kunne komme og nyde naturen. Det synes vi, vi har opnået.


Men der er stadig meget arbejde, der skal gøres. Specielt askestykket kræver opmærksomhed, da træerne er ramt af en svampesygdom, som gør, at de dør. Der skal fældes og plantes nyt. En formildende omstændighed er, at de fældede træer er udmærket brænde. Desuden er vi ved at planlægge en ny sti i skoven.


Desværre er der ingen af os, der bliver yngre, og vi kunne godt tænke os, hvis der var nogen, der vil være med til at sørge for, at dette dejlige område stadig passes og udvikles af lokale kræfter.


Har dette vakt din interesse? Kunne du tænke dig at være med? Mød op til generalforsamlingen og giv dit besyv med.


Har du spørgsmål/kommentarer til ovenstående?

kontakt Ole Poulsen, tlf.: 23259894, mail: olep.ullerslev@gmail.com


Pbv.

Ole Poulsen


2018-02-06


På given foranledning


Skovmærket, den lille perle af en skov, der ligger umiddelbart syd for jernbanen, har, siden den blev plantet for over tyve år siden, været et sted, hvor man kunne lufte sin hund uden nødvendigvis at have den i snor.
Desværre ser det ud til, at nogle hundeejere ikke er klar over, hvad det indebærer at være i en hundeskov: 
Hunden må være løs, ja, men man skal have fuld kontrol over den, således at andre såvel hunde som mennesker ikke bliver generet. 
Det bør stadig være sådan, at man kan gå en tur med sin hund i Skovmærket uden at blive generet af løse hunde og uden at blive overfuset med sprogets værste gloser, når man påtaler det.
Skovmærket er et dejligt sted. Lad os tage hensyn til hinanden, så alle stadig kan have fornøjelse af at komme der.

Ole Poulsen 
Formand for Skovlauget Skovmærket

2017-06-11

Der var arbejdsdag lørdag den 8. april 2017

På trods af dårligt vejr, var der alligevel nogle, som havde fundet ud til Skovmærket lørdag den

17. oktober, for at markere det 20 års jubilæum.


Søren Henriksen har været så venlig at sende disse fotos fra dagen.


Billederne kan også ses på siden Billeder, hvor der desuden er billeder fra Bendt Johansen.

Skovmærket i avisen


LokalAvisen Nyborg har i nr. 42, 2015 en artikel, hvor Niels Andreasen har skrevet og fotograferet i forbindelse med Skovmærkets 20 års jubilæum.


Du kan læse artiklen - klik her. Artiklen er på side 2.


2015-10-15

Skovmærket

har fået bier


Så har vi fået bier i Skovmærket.

Det er Bendt Johansen på Lundsager, som har sat bistader op.

I første omgang er der en bifamilie, men der kommer en til senere.

Det bliver spændende at følge.


Ole Poulsen

Livet i skoven


Ud over alle de skønne træer og buske der er i skoven, kan man også opleve en masse insekter, fugle og andre dyr. Herover er det en Aurora, mens jeg ikke kender navnet på den flotte blå fyr her under.

Hans Johansen skriver

Hej - fik disse billeder fra spejderleder Rikke Koch.

Dejligt at se at området bliver brugt til sådanne aktiviteter.


Hans

2016-04-11