Skovmærket


Forside        Historie      Skovens indretning       Find skoven       Navnet og logoet       Billeder      Vedtægter        Medlemsskab       Kontakt

Antal unikke besøg

siden 28. april 2012

Web Master

Verner Eg


Skovlauget "Skovmærket"


Bestyrelse


Ole Poulsen
Bestyrelsesformand

Hans Johansen
Næstformand

Kjeld Bønsøe
Kasserer

Søren Clemmensen
Bestyrelsesmedlem

Jens O. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Claus Feveile
Bestyrelsesmedlem


Søren Kirk Henriksen

Bestyrelsesmedlem


Arno Christensen

Suppleant


Nyborg Kommune ejer skoven, som er åben hver dag året rundt, og hvor alle har fri adgang.

Skoven drives af en demokratisk valgt bestyrelse, som sørger for plantning af nye træer og buske, og for beskæring og fældning.

Medlemmernes kontingent anvendes primært til indkøb af nye træer og buske.

Læs mere om medlemsskab via menuen.


Næste aktivitet

i skovenSkovmærke

Galium odoratum eller Bukkar

er en vintergrøn staude.


Den danner tætte bestande. Skuddene er oprette og firkantede med ru hår. Bladene sidder i 6-8 tallige kranse. De enkelte blade er lancetformede med en fintornet, ru rand. Over- og underside er græsgrønne. Løvet holder sig frisk langt ud på vinteren.

Blomstringen sker i maj og juni, hvor de endestillede halvskærme hæves op over bladdækket. De enkelte blomster er hvide og firetallige. Frugterne er todelte spaltefrugter, der spredes ved at hægte sig fast i pels eller tøj.


(Kilde: Wikipedia).

Grafik: Verner Eg.

Generalforsamling


Skovlauget "Skovmærket"


Du/I inviteres hermed til Generalforsamling

på Søndre Skole den

8. februar 2017

kl. 19.00.


Dagsorden:


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer af skovlauget.

    Forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

    På valg er Hans, Søren C., Søren H., Claus, Arno (suppleant).

7. Eventuelt.


Pbv.

Ole Poulsen

Formand2017-01-02

Der var arbejdsdag

lørdag den 9. april 2016


Her er nogle billeder fra arbejdsdagen i lørdags.

En god dag, hvor der blev fældet mange syge aske og fjernet en del rødel, som har gjort deres som ammetræer.

Desuden plantede vi 4 kastanjetræer.


Tre medlemmer deltog udover bestyrelsen.

De gjorde et super stykke arbejde, og vi havde en god og hyggelig dag.


Det var den sidste arbejdsdag i foråret.

Jeg håber, at der kommer flere og giver en hånd med næste gang, der skal arbejdes. Det bliver i løbet af sommeren, hvor vi skal have ryddet brændenælder omkring de nyplantede træer.


Vh/Ole

2016-04-11

Hans Johansen skriver

Hej - fik disse billeder fra spejderleder Rikke Koch.

Dejligt at se at området bliver brugt til sådanne aktiviteter.


Hans

2016-04-11

Beretning


Generalforsamling

15. januar 2016.


2015 var præget af to ting: Rydning og

nyplantning i askestykket og

Skovmærkets 20 års fødselsdag.


Skoven som helhed er stadig godt i gang. Stykket med den store rødbøg og de forskellige buske er godt i gang og ser ud til at udvikle sig ok. Desværre ser stykket med stedsegrønt ikke godt ud. En stor del af fyrrene og granerne har det ikke ret godt – en del er gået ud, hvorimod cypresserne stort set alle ser ud til at klare sig. Der er flere årsager til det. Dels har de muligvis været for små, da vi plantede dem, dels har vi ikke været gode nok til at rense omkring dem. Det skal vi gøre bedre. Det kan også være, at vi bliver nødt til at plante nye. Måske færre men større planter.


Arbejdsdagene gik primært med at fælde døde aske og rydde arealet, så der kunne plantes den 17. oktober. Efter et møde med Claus Johansen fra Vej og Park fik vi et bord-bænksæt mere, således at vi kunne anbringe et af dem i den lille lysning. Han var idet hele taget meget positiv over for det, vi gør, og vi fik lovning på, at hvis der var noget, vi ønskede hjælp til, skulle vi bare sige til. Det gjaldt også græsslåning af stier. Dette krævede dog atter en telefonopringning, inden det blev effektueret.


Den 17. oktober holdt vi så Skovmærkets 20 års fødselsdag. Det krævede en del planlægning, men vi må sige, at vi fik en positiv pressedækning op til dagen, både i Fyens Stiftstidende og Nyborgbladet.

Vejret var ikke det bedste, men der var pænt fremmøde af medlemmer, og dagen gav også nye medlemmer, så vi er nu oppe på over 50 medlemmer. Det er længe siden, vi sidst var så mange. Vi havde indkøbt birke og ildløn, som de fremmødte kunne plante, og for at markere dagen plantede jeg som formand siden starten en amerikansk løn, som står med flotte farver i efteråret. Spejderne var der, så man kunne bage snobrød, og Bendt, som har bistader i skoven, var der med smagsprøver. Desværre var han placeret et forkert sted, men jeg håber, at han alligevel fik noget ud af dagen. Det må vi gøre bedre en anden gang.


Fremover er der stadig meget arbejde at gøre. Der skal fældes flere aske og plantes nyt – det kunne måske bl.a. være lærk. Der skal tyndes ud i egene – de står for tæt – og bøgene kan også tåle mere udtynding. Dertil har jeg lavet en aftale med Steen fra Vej og Park, som vil hjælpe med at udpege de træer, der skal fældes, så vi får den bedst mulige skov.

Vi skal også rydde i nyplantningerne, så træerne ikke bliver kvalt af brændenælder og andet skidt.


Det betyder bl.a., at vi er nødt til planlægge flere arbejdsdage, og at der afsættes mere tid, end vi plejer, til nogle af dem.

Jeg har fået tilsagn fra flere af de nye, unge, medlemmer, at de vil give en hånd med rydningen.

Det håber jeg, at de også vil, når det bliver aktuelt.


Der er altid arbejde nok til dem, der vil arbejde.


2016-01-20


Referat


Generalforsamling den 15. januar 2016.


Ad 1 : Generalforsamlingen holdt uden dirigent. Kun bestyrelsen til stede.


Ad 2: Beretningen enstemmigt godkendt.


Ad 3: Regnskabet godkendt. Ej revideret på grund af sygdom. Gennemgået, underskrevet af alle Bestyrelsesmedlemmer.


Ad 4: Forslag fra fmd.: Vedtægternes § 15 foreslås ændret således:

”Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der vælges 3 hvert år” ændres  til:

” Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der vælges 3 hvert andet år og 4 hvert andet år".

Forslaget enstemmigt vedtaget.


Ad 5: Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fastholdes således:

Personligt medlemskab: 25,- kr/år

Familiemedlemsskab: 50,-kr/år


Ad 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

På valg er Ole, Kjeld, Jens, Arno(suppleant)

Nyvalgt til bestyrelsen blev Søren Henriksen.


Ad 7: Planlagte arbejdsdage i første halvår:

19. marts kl. 09.00 – 15.00;

9. april kl. 09.00 – 15.00;

16. april kl. 09.00 – 15.00.


Ref. Ole

På trods af dårligt vejr, var der alligevel nogle, som havde fundet ud til Skovmærket lørdag den

17. oktober, for at markere det 20 års jubilæum.


Søren Henriksen har været så venlig at sende disse fotos fra dagen.


Billederne kan også ses på siden Billeder, hvor der desuden er billeder fra Bendt Johansen.

Skovmærket i avisen


LokalAvisen Nyborg har i nr. 42, 2015 en artikel, hvor Niels Andreasen har skrevet og fotograferet i forbindelse med Skovmærkets 20 års jubilæum.


Du kan læse artiklen - klik her. Artiklen er på side 2.


2015-10-15

Skovmærket

har fået bier


Så har vi fået bier i Skovmærket.

Det er Bendt Johansen på Lundsager, som har sat bistader op.

I første omgang er der en bifamilie, men der kommer en til senere.

Det bliver spændende at følge.


Ole Poulsen

Livet i skoven


Ud over alle de skønne træer og buske der er i skoven, kan man også opleve en masse insekter, fugle og andre dyr. Herover er det en Aurora, mens jeg ikke kender navnet på den flotte blå fyr her under.