Skovmærket


Forside        Historie      Skovens indretning       Find skoven       Navnet og logoet       Billeder      Vedtægter        Medlemsskab       Kontakt

Medlemsskab


I foreningens vedtægter §2 kan man læse:


Skovlaugets formål er: at etablere, bevare, beskytte og pleje skoven ”Skovmærket” på matr. Nr. 121 Ullerslev By, Ullerslev, som skal være et rekreativt område til glæde for almenheden.
I §6 står der:


Som medlem af skovlauget kan optages enhver person samt evt. offentlige eller kulturelle institutioner, som er hjemmehørende i Danmark.

Enkeltkontingent pr. år er 25,- kr.

Familiekontingent 50,- kr.

Medlemsskabet gælder fra 1. maj – 30. april.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.Hvis du vil være medlem

Kontakt formanden.

Du finder navn, adresse, telefonnummer og e-mail på siden "Kontakt".