Skovmærket

Skovmærket
Skovmærket
Skovmærket
Gå til indhold
Nyt fra skovmærket maj 2021

I år har vi indtil nu haft 3 arbejdsdage, hvor vi har fortsat rydningen af udgåede aske og samlet grene og kviste i bunker, så de er klar til, at vej og park kommer forbi med en flishugger.  
Flisen vil blive anvendt til bunddække omkring de nyplantede solitærtræer og de nye træer, vi forventer at plante til efteråret. En del grene og kviste vil blive bevaret i skovbunden til glæde for insekter og fugle. Vi fjerner altså ikke noget fra skoven, men bevarer flis og grene for at øge biodiversiteten i skoven. Derudover vil vi etablere en række ”grengærder”, som også er for at gøre noget for at øge biodiversiteten.
Som tidligere nævnt har vi indledt et samarbejde med Vikingemuseet Ladby om at levere asketræ til bygningen af to grubehuse fra vikingetiden. Sidste år fældede vi ca. 100 træer, og i dag tirsdag den 18. maj er der blevet fældet yderligere ca. 30 træer. Askene, vi fælder, er enten gået ud eller er på vej til det som følge af en svampesygdom, og derfor giver det god mening at anvende dem til noget brugbart i stedet for at skære dem op til brænde. Som modydelse vil vikingemuseet donere et antal nye træer, som vi planter til efteråret.
Skovlauget har en aftale med kommunens vej og park, som går ud på at få ryddet nogle områder, hvor der tidligere stod ask, for brombær og brændenælder, så det bliver muligt at plante der. Det gøres med en ”knuser”, der også blev anvendt ved anlæggelsen af den nye sti. Den er super effektiv.
Det er planen bl.a. at plante et areal til med birk, et andet måske med ahorn eller et med ægte kastanje. Det er også blevet diskuteret, om vi skal plante et areal til med gran, så vi får en slags remise til gavn for dyr og fugle. Eller noget helt andet. Andre forslag er meget velkomne. Det er tanken at invitere til en plantedag i efteråret. Coronaen var jo skyld i, at vi ikke kunne fejre skovens  25 års jubilæum sidste år.
Mere herom senere. Hvis alt går som forventet, vil der blive indkaldt til  generalforsamling i juni måned
22-05-2021

Næste aktivitet
i skoven

Nyborg Kommune ejer skoven, som er åben hver dag året rundt, og hvor alle har fri adgang.
Skoven drives af en demokratisk valgt bestyrelse, som sørger for plantning af nye træer og buske, og for beskæring og fældning.
Medlemmernes kontingent anvendes primært til indkøb af nye træer og buske.
Læs mere om medlemsskab via menuen.

Skovlauget "Skovmærket"

Bestyrelse

Ole Poulsen
Bestyrelsesformand

Hans Johansen
Næstformand

Kjeld Bønsøe
Kasserer

Søren Clemmensen
Bestyrelsesmedlem

Jens O. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Claus Feveile
Bestyrelsesmedlem

Søren Kirk Henriksen
Bestyrelsesmedlem

Arno Christensen
Suppleant
Skovmærke
Galium odoratum eller Bukkar
er en vintergrøn staude.

Den danner tætte bestande. Skuddene er oprette og firkantede med ru hår. Bladene sidder i 6-8 tallige kranse. De enkelte blade er lancetformede med en fintornet, ru rand. Over- og underside er græsgrønne. Løvet holder sig frisk langt ud på vinteren.
Blomstringen sker i maj og juni, hvor de endestillede halvskærme hæves op over bladdækket. De enkelte blomster er hvide og firetallige. Frugterne er todelte spaltefrugter, der spredes ved at hægte sig fast i pels eller tøj.

(Kilde: Wikipedia).
Grafik: Verner Eg.
Året, der gik i ”Skovmærket” 2020

2020 var et mærkeligt år. Også i Skovmærket blev det anderledes.
I starten af året indgik vi en aftale med Vikingemuseet i Ladby om levering af ca. 100 asketræer, som skulle bruges til byggeriet af to grubehuse.  Askene, som alligevel går ud, er ideelle til formålet, og på den måde anvendes de konstruktivt i stedet for at ende som brænde. Det var noget af en opgave, men med hjælp fra byggegruppen ved museet gik det ok, selvom vi traskede rundt i mudder det meste af tiden. Det er spændende at følge byggeriet, det første hus er godt på vej. Desværre ligger arbejdet stille pt. på grund af Coronarestriktioner.
2020 var også året, hvor Skovmærket kunne fejre 25-års jubilæum.
Vi havde sat næsen op efter at fejre jubilæet med et større arrangement. Det ødelagde Coronaen desværre også. Så vi nøjedes med at med at markere jubilæet den 24. oktober med et beskedent arrangement, hvor vi plantede en bærmispel som jubilæumstræ. Samtidig plantede to medlemmer af bestyrelsen en rødbøg og en rødeg. Vi håber, at 2021 giver mulighed for, at vi kan fejre jubilæet på rette vis.
Vi har i bestyrelsen gennem længere tid haft et ønske om at få etableret en ny sti i Skovmærket. Alle stier er mere eller mindre lige. Vi ville gerne have en sti, der snoede sig lidt, og i 2020 lykkedes det. Med hjælp fra kommunens vej- og park afdeling fik vi etableret en sti, der snor sig ned mod åen og støder til diagonalstien i den østlige ende. At følge denne sti giver en super oplevelse af skoven.
Uanset vejret er Skovmærket værd at besøge.
Vi ser frem til foråret og et 2021, hvor  der forhåbentlig bliver styr på coronaen.
14-01-2021

Etablering af en ny sti i Skovmærket

Arbejdsdage i Skovmærket den 3. & 24. oktober 2020

Generalforsamling 23. februar 2018

Beretning

Når vi ser tilbage på 2017, må vi erkende, at aktiviteten ikke har været helt som tidligere år.
Noget er der dog sket:
Den 8. april havde vi plantedag. Vi plantede primært i området, hvor vi tidligere fældede aske.
Vi var enige om, at når vi skulle efterplante, skulle vi gøre det, så skoven bliver så varieret som muligt, og vi skulle gå efter træer, som vi mener, har en fair chance for at klare sig.
Vi plantede 50 lærk, 25 bornholmsk røn, 25 birk som en delvis efterplantning, idet en del af dem, vi plantede i 2015 er gået til. Derudover 20 rødel, som jo kan gro stort set overalt, 5 vandgraner der vokser op som store flotte træer og endelig 1 Rød Zellernød, som er en hassel, og med sine røde blade lyser den gevaldigt op.
Tre medlemmer af bestyrelsen plantede hver et ”fødselsdagstræ”. Det er en Japansk Røn, en Rød Hestekastanje og en Bornholmsk Røn – alle træer som vil vokse op og pynte i skoven som solitærtræer.
Et tjek på tidligere plantninger fortæller, at de fleste valnøddetræer, som blev plantet i 2016, ser ud til at klare sig. Værre er det med de stedsegrønne som blev plantet for 4 år siden. Som beskrevet i tidligere beretninger er mange af dem gået ud.

Birkene, som vi plantede i 2015, er for de flestes vedkommende ikke rigtig kommet i gang, og som nævnt tidligere er mange af dem gået til. Vi kan så håbe, at det går bedre med dem, vi plantede i 2017.
En af de ting, vi kan gøre, er at slå brændenælderne ned. Ja, jeg ved godt, at jeg har nævnt det før. Vi kom også i gang med det i 2017, men det var desværre for sent. Der var for meget græs, der snoede sig om buskrydderne, så vi måtte stoppe hele tiden for at fjerne det. Selv ikke den store buskrydder, vi havde lånt af kogræsserlauget, kunne klare det. Vi må se, om 2018 bliver året, hvor vi får fat i brændenælderne, inden de bliver for store.
Vi fik ikke så mange ”bipenge” i år, som tidligere. Det skyldes bl.a, at Bendt havde problemer med mus i det ene bistade. Bistaderne er også blevet flyttet, så de nu står i kanten af skoven på ”dæmningen” ved det såkaldte engstykke. Der er mere lys og mere sol.

I 2017 fik vi lagt stabilgrus to steder på stierne. På diagonalstien øst for den store lysning og på stien langs jernbanen. Desværre var det ikke tilstrækkeligt på stien langs jernbanen. Der har siden efteråret stået en sø, der er blevet større og større. Heldigvis er der lys forude. Efter aftale med Claus fra Vej og Park vil der blive gjort noget ved det, så snart det er tørt nok til at køre på stierne.
Vi snakkede også med Claus om den nye sti, vi gerne vil etablere - foreløbigt forløb vist med rødt/hvidt markeringsbånd – og vi aftalte, at når vi havde gjort stien så klar, som vi kan, vil de komme med en stubfræser og fjerne stubbene, så stien bliver jævn.

Der er efterhånden en del, der går tur i skoven – med og uden hund, og det er dejligt. Det kniber imidlertid for enkelte hundeejere at finde ud af, hvordan deres hund(e) skal opføre sig i skoven. Der er i de senere måneder blevet gravet en masse store huller rundt omkring – nogle af dem meget tæt på træerne. Jeg vil ikke gå så vidt som til at kalde det hærværk, men blot konstatere, at det ikke ser godt ud, og det er ikke hensigten med en hundeskov, at alt er tilladt. Jeg vil opfordre de, der lader deres hunde grave store huller, til at lade hundene grave huller hjemme i græsplænen i stedet. Man kunne jo også forestille sig, at de tog en skovl med, så de kunne fylde hullerne op igen.

Som det kan ses af ovenstående, er der arbejde nok i Skovmærket. Vi har blot det problem, at ingen af os bliver yngre. Vi trænger til noget nyt blod i bestyrelsen eller nogle medlemmer, der vil være med til at gøre et stykke arbejde i og for skoven, hvis vedligeholdelsen og udviklingen af Skovmærket fortsat skal ligge i hænderne på lokale kræfter. Belønningen kunne evt. være et læs træ til brændeovnen
Personligt synes jeg det vil være ærgerligt, hvis vi bliver nødt til at kaste håndklædet i ringen og overlade skoven til det kommunale system.
2018-04-03


Generalforsamling den 23. februar 2018,
bemærkninger

Generalforsamlingen godkendte beretning og regnskab.

Kontingentsatsen blev fastholdt – 25/50kr.

Der var genvalg til Ole, Kjeld, Jens og Arno.
Bestyrelsen fortsætter med samme konstituering:
Formand  Ole Poulsen
Næstformand  Hans Johansen
Kasserer  Kjeld Bønsøe
Bestyrelsesmedlemmer: Jens Nielsen, Søren Clemmensen   Claus Feveile, Søren Henriksen
Suppleant:   Arno Christensen

Arbejdsdage i foråret: 7. april og 12. maj.
Begge dage mødes vi kl.9.00. Der skal bl.a. tyndes ud, fældes udgåede aske og forberedes nyt stiforløb.

Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil give en hånd.
Arbejdslønnen er nogle timer med arbejde i frisk luft i godt selskab.
Vi giver kaffen og måske en lille en, og der bliver mulighed for at få et læs brænde med hjem.

Noget, der blev drøftet, var nogle store og mindre huller, der er gravet i skovbunden langs stien rundt i skoven – et par stykker endda på selve stien. En løs optælling gav ikke mindre end 48 på turen rundt.
Der er åbenbart hundeejere, som synes, det er ok, at deres hunde graver huller alle steder. Vi foretrækker, at de nøjes med at grave huller hjemme i græsplænen.

Hvis du har tid og lyst til at give en hånd på arbejdsdagen den 7. april, så send en mail til:
olep.ullerslev@gmail.com .

Pbv.
Ole Poulsen
fmd
2018-04-03

På given foranledning

Skovmærket, den lille perle af en skov, der ligger umiddelbart syd for jernbanen, har, siden den blev plantet for over tyve år siden, været et sted, hvor man kunne lufte sin hund uden nødvendigvis at have den i snor.
Desværre ser det ud til, at nogle hundeejere ikke er klar over, hvad det indebærer at være i en hundeskov:
Hunden må være løs, ja, men man skal have fuld kontrol over den, således at andre såvel hunde som mennesker ikke bliver generet.
Det bør stadig være sådan, at man kan gå en tur med sin hund i Skovmærket uden at blive generet af løse hunde og uden at blive overfuset med sprogets værste gloser, når man påtaler det.
Skovmærket er et dejligt sted. Lad os tage hensyn til hinanden, så alle stadig kan have fornøjelse af at komme der.

Ole Poulsen
Formand for Skovlauget Skovmærket
2017-06-11
Hans Johansen skriver
Hej - fik disse billeder fra spejderleder Rikke Koch.
Dejligt at se at området bliver brugt til sådanne aktiviteter.

Hans
2016-04-11
På trods af dårligt vejr, var der alligevel nogle, som havde fundet ud til Skovmærket lørdag den
17. oktober, for at markere det 20 års jubilæum.

Søren Henriksen har været så venlig at sende disse fotos fra dagen.

Billederne kan også ses på siden Billeder, hvor der desuden er billeder fra Bendt Johansen.

Skovmærket i avisen

LokalAvisen Nyborg har i nr. 42, 2015 en artikel, hvor Niels Andreasen har skrevet og fotograferet i forbindelse med Skovmærkets 20 års jubilæum.

Du kan læse artiklen - klik her. Artiklen er på side 2.


2015-10-15
Skovmærket
har fået bier

Så har vi fået bier i Skovmærket.
Det er Bendt Johansen på Lundsager, som har sat bistader op.
I første omgang er der en bifamilie, men der kommer en til senere.
Det bliver spændende at følge.

Ole Poulsen

  


Livet i skoven

Ud over alle de skønne træer og buske der er i skoven, kan man også opleve en masse insekter, fugle og andre dyr. Herover er det en Aurora, mens jeg ikke kender navnet på den flotte blå fyr her under.


Tilbage til indhold