Skovmærket

Skovmærket
Skovmærket
Skovmærket
Gå til indhold
Generalforsamling 2021 – Referat.

Ad 1: Mødet afholdt uden dirigent.

Ad 2: Beretningen godkendt enstemmigt uden kommentarer..

Ad 3: Regnskabet enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

Ad 4: Der var ingen forslag.

Ad 5: Kontingent fastholdes: Personligt medlemskab: 25,-kr.; Familiemedlemsskab: 50,-kr

Ad 6: Søren Clemmensen og Hans Johansen genvalgt for 2 år. Claus Sørensen og Jesper Jacobsen   
          valgt for 1 år.

           Skovlaugets bestyrelse pr. 25. august 2021:
           Ole Poulsen formand/kasserer, Hans Johansen næstformand,
           Bestyrelsesmedlemmer: Søren Clemmensen, Jesper Jacobsen, Claus Sørensen.
           Suppleanter: Allan Knudsen, Bjarne Eskildsen.

Ad 7: Drøftet: Placering af arealer til efterplantning.
         Trekant ved begyndelse af ny sti; Trekant ved sving i den østlige ende; Brombærstykket.
         Hvilke og hvor mange træer, der skal plantes.
         Forslag: Birk, Rødel, Kastanje – Hans. Pil, Hassel, Nåletræer, Frugttræer (æble), Frugtbuske.
        Ægte (spise-) kastanje, Svampesporer på stammer.

        
Arbejdsdage i efteråret: 25. september kl. 9.00; 7. oktober kl. 17.00; 30. oktober: Plantedag    

Således opfattet
Ole
04-09-2021


Til medlemmerne af Skovlauget ”Skovmærket”.

Du/I inviteres hermed til Generalforsamling på Kaliffenlund, Ullerslev onsdag den 25 august kl. 19.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer af skovlauget.
Forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Pbv.
Ole Poulsen
Formand

Spørgsmål til drøftelse på generalforsamlingen:
Coronaen forhindrede fejring af skovens 25 års jubilæum. Skal vi gøre noget ud af det i år?
Placering af areal til efterplantning hvor der har stået aske.
Hvilke og hvor mange træer skal der plantes?
Arbejdsdage i efteråret.
Har dette vakt din interesse? Kunne du tænke dig at være med? Mød op til generalforsamlingen og giv dit besyv med.
Har du spørgsmål/kommentarer til ovenstående?
Kontakt Ole Poulsen, tlf.: 23259894, mail: olep.ullerslev@gmail.com
09-08-2021

Næste aktivitet
i skoven

Nyborg Kommune ejer skoven, som er åben hver dag året rundt, og hvor alle har fri adgang.
Skoven drives af en demokratisk valgt bestyrelse, som sørger for plantning af nye træer og buske, og for beskæring og fældning.
Medlemmernes kontingent anvendes primært til indkøb af nye træer og buske.
Læs mere om medlemsskab via menuen.

Skovlauget "Skovmærket"

Bestyrelse

Ole Poulsen
Bestyrelsesformand

Hans Johansen
Næstformand

Kjeld Bønsøe
Kasserer

Søren Clemmensen
Bestyrelsesmedlem

Arno Christensen
Bestyrelsesmedlem
Nyt fra skovmærket maj 2021

I år har vi indtil nu haft 3 arbejdsdage, hvor vi har fortsat rydningen af udgåede aske og samlet grene og kviste i bunker, så de er klar til, at vej og park kommer forbi med en flishugger.  
Flisen vil blive anvendt til bunddække omkring de nyplantede solitærtræer og de nye træer, vi forventer at plante til efteråret. En del grene og kviste vil blive bevaret i skovbunden til glæde for insekter og fugle. Vi fjerner altså ikke noget fra skoven, men bevarer flis og grene for at øge biodiversiteten i skoven. Derudover vil vi etablere en række ”grengærder”, som også er for at gøre noget for at øge biodiversiteten.
Som tidligere nævnt har vi indledt et samarbejde med Vikingemuseet Ladby om at levere asketræ til bygningen af to grubehuse fra vikingetiden. Sidste år fældede vi ca. 100 træer, og i dag tirsdag den 18. maj er der blevet fældet yderligere ca. 30 træer. Askene, vi fælder, er enten gået ud eller er på vej til det som følge af en svampesygdom, og derfor giver det god mening at anvende dem til noget brugbart i stedet for at skære dem op til brænde. Som modydelse vil vikingemuseet donere et antal nye træer, som vi planter til efteråret.
Skovlauget har en aftale med kommunens vej og park, som går ud på at få ryddet nogle områder, hvor der tidligere stod ask, for brombær og brændenælder, så det bliver muligt at plante der. Det gøres med en ”knuser”, der også blev anvendt ved anlæggelsen af den nye sti. Den er super effektiv.
Det er planen bl.a. at plante et areal til med birk, et andet måske med ahorn eller et med ægte kastanje. Det er også blevet diskuteret, om vi skal plante et areal til med gran, så vi får en slags remise til gavn for dyr og fugle. Eller noget helt andet. Andre forslag er meget velkomne. Det er tanken at invitere til en plantedag i efteråret. Coronaen var jo skyld i, at vi ikke kunne fejre skovens  25 års jubilæum sidste år.
Mere herom senere. Hvis alt går som forventet, vil der blive indkaldt til  generalforsamling i juni måned
22-05-2021

Året, der gik i ”Skovmærket” 2020

2020 var et mærkeligt år. Også i Skovmærket blev det anderledes.
I starten af året indgik vi en aftale med Vikingemuseet i Ladby om levering af ca. 100 asketræer, som skulle bruges til byggeriet af to grubehuse.  Askene, som alligevel går ud, er ideelle til formålet, og på den måde anvendes de konstruktivt i stedet for at ende som brænde. Det var noget af en opgave, men med hjælp fra byggegruppen ved museet gik det ok, selvom vi traskede rundt i mudder det meste af tiden. Det er spændende at følge byggeriet, det første hus er godt på vej. Desværre ligger arbejdet stille pt. på grund af Coronarestriktioner.
2020 var også året, hvor Skovmærket kunne fejre 25-års jubilæum.
Vi havde sat næsen op efter at fejre jubilæet med et større arrangement. Det ødelagde Coronaen desværre også. Så vi nøjedes med at med at markere jubilæet den 24. oktober med et beskedent arrangement, hvor vi plantede en bærmispel som jubilæumstræ. Samtidig plantede to medlemmer af bestyrelsen en rødbøg og en rødeg. Vi håber, at 2021 giver mulighed for, at vi kan fejre jubilæet på rette vis.
Vi har i bestyrelsen gennem længere tid haft et ønske om at få etableret en ny sti i Skovmærket. Alle stier er mere eller mindre lige. Vi ville gerne have en sti, der snoede sig lidt, og i 2020 lykkedes det. Med hjælp fra kommunens vej- og park afdeling fik vi etableret en sti, der snor sig ned mod åen og støder til diagonalstien i den østlige ende. At følge denne sti giver en super oplevelse af skoven.
Uanset vejret er Skovmærket værd at besøge.
Vi ser frem til foråret og et 2021, hvor  der forhåbentlig bliver styr på coronaen.
14-01-2021

Etablering af en ny sti i Skovmærket

Arbejdsdage i Skovmærket den 3. & 24. oktober 2020


På given foranledning

Skovmærket, den lille perle af en skov, der ligger umiddelbart syd for jernbanen, har, siden den blev plantet for over tyve år siden, været et sted, hvor man kunne lufte sin hund uden nødvendigvis at have den i snor.
Desværre ser det ud til, at nogle hundeejere ikke er klar over, hvad det indebærer at være i en hundeskov:
Hunden må være løs, ja, men man skal have fuld kontrol over den, således at andre såvel hunde som mennesker ikke bliver generet.
Det bør stadig være sådan, at man kan gå en tur med sin hund i Skovmærket uden at blive generet af løse hunde og uden at blive overfuset med sprogets værste gloser, når man påtaler det.
Skovmærket er et dejligt sted. Lad os tage hensyn til hinanden, så alle stadig kan have fornøjelse af at komme der.

Ole Poulsen
Formand for Skovlauget Skovmærket
2017-06-11
Hans Johansen skriver
Hej - fik disse billeder fra spejderleder Rikke Koch.
Dejligt at se at området bliver brugt til sådanne aktiviteter.

Hans
2016-04-11
På trods af dårligt vejr, var der alligevel nogle, som havde fundet ud til Skovmærket lørdag den
17. oktober, for at markere det 20 års jubilæum.

Søren Henriksen har været så venlig at sende disse fotos fra dagen.

Billederne kan også ses på siden Billeder, hvor der desuden er billeder fra Bendt Johansen.
Skovmærke
Galium odoratum eller Bukkar
er en vintergrøn staude.

Den danner tætte bestande. Skuddene er oprette og firkantede med ru hår. Bladene sidder i 6-8 tallige kranse. De enkelte blade er lancetformede med en fintornet, ru rand. Over- og underside er græsgrønne. Løvet holder sig frisk langt ud på vinteren.
Blomstringen sker i maj og juni, hvor de endestillede halvskærme hæves op over bladdækket. De enkelte blomster er hvide og firetallige. Frugterne er todelte spaltefrugter, der spredes ved at hægte sig fast i pels eller tøj.

(Kilde: Wikipedia).
Grafik: Verner Eg.Skovmærket i avisen

LokalAvisen Nyborg har i nr. 42, 2015 en artikel, hvor Niels Andreasen har skrevet og fotograferet i forbindelse med Skovmærkets 20 års jubilæum.

Du kan læse artiklen - klik her. Artiklen er på side 2.


2015-10-15


Skovmærket
har fået bier

Så har vi fået bier i Skovmærket.
Det er Bendt Johansen på Lundsager, som har sat bistader op.
I første omgang er der en bifamilie, men der kommer en til senere.
Det bliver spændende at følge.

Ole Poulsen

  


Livet i skoven

Ud over alle de skønne træer og buske der er i skoven, kan man også opleve en masse insekter, fugle og andre dyr. Herover er det en Aurora, mens jeg ikke kender navnet på den flotte blå fyr her under.


Tilbage til indhold