Medlemsskab - Skovmærket

Skovmærket
Skovmærket
Skovmærket
Gå til indhold
Medlemsskab

I foreningens vedtægter §2 kan man læse:

Skovlaugets formål er: at etablere, bevare, beskytte og pleje skoven ”Skovmærket” på matr. Nr. 121 Ullerslev By, Ullerslev, som skal være et rekreativt område til glæde for almenheden.

I §6 står der:

Som medlem af skovlauget kan optages enhver person samt evt. offentlige eller kulturelle institutioner, som er hjemmehørende i Danmark.

Enkeltkontingent pr. år er 25,- kr.
Familiekontingent 50,- kr.

Medlemsskabet gælder fra 1. maj – 30. april.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Hvis du vil være medlem
Kontakt formanden.
Du finder navn, adresse, telefonnummer og e-mail på siden "Kontakt".
Tilbage til indhold